You just read:

Medzinárodný finančný magazín menuje Ehsanollaha Bayata, prezidenta spoločnosti Afghan Wireless, TV Ariana, najlepším generálny riaditeľ mediálnej a telekomunikačnej sféry roku 2017

News provided by

The Bayat Group

Sep 13, 2017, 15:32 ET