You just read:

Merck zverejňuje aktuálne informácie o programe EÚ Horizont 2020 na zdokonalenie downstreamového spracovania biofarmaceutík

News provided by

Merck

Sep 27, 2017, 14:17 ET