MobiCloud - EU-projekt utvecklar Appstore för verksamheter

Jan 31, 2013, 03:00 ET from Appear

STOCKHOLM och BRYSSEL, January 31, 2013 /PRNewswire/ --

Europeiskt konsortium får EU-stöd för att utveckla mobila affärsapplikationer i molnet

MobiCloud konsortiet har enats med Europeiska kommissionen general-direktorat för kommunikationsnät, innehåll och teknik (GD CONNECT): MobiCloud-projektet sam-finansieras inom ICT-stödprogrammet (PSP) konkurrenskraft och innovation (CIP) med en total budget på 4.45M euro.

MobiCloud-konsortiet leds av Appear (Sverige) och inkluderar Nettropolis (Tyskland), EsperantoXL (Nederländerna), Costain (Storbritannien) och COMIT-projekten (UK). Syftet med MobiCloud är att stimulera tillhandahållandet av nya mobila tjänster i molnet och att stödja framväxten av ett europeiskt ekosystem med utvecklare av appar och molntjänster.

Lägre kostnader och mindre komplexititet inom applikationsutveckling av mobila tjänster som använder molnteknik är ett strategiskt mål för Europakommissionen. MobiCloud gör det  möjligt för mindre företag, och inte bara globala ERP-leverantörer, att snabbt utveckla och marknadsföra mobila lösningar med kopplingar till befintliga affärssystem. Med detta vill kommissionen möjliggöra och underlätta för snabbare användande av molntjänster inom alla sektorer för att reducera ICT kostnader och i kombination med nya digitala affärspraxis  öka produktiviteten, tillväxten och sysselsättningen.

Mobicloudprojektet resulterar i fyra leveranser som behandlar olika industriella tillämpningar (kollektivtrafik, järnvägstrafik, bemanning och konstruktion) där slutanvändarna är utrustade med smartphones eller surfplattor med tillgång till en portfölj av tjänster lagrade i molnet. MobiCloud ger en sammansatt miljö som sammanställer data från företagens olika IT-system. Beroende på kontext (plats, roll, arbetsgrupp, tillgängliga kollegor etc.) visar systemet olika tjänster som reagerar på förändringar i realtid (nya arbetsorder, felanmälningar, varningar).

Analysföretaget Gartner summerar utmaningarna  med "Enterprise Application Development" i sin senaste rapport "Hype Cycle for Application Development," i vilken Appear (MobiClouds projektsamordnare) är en utvald leverantör: "Många faktorer, inklusive framsteg med moln-, mobil-, information- och social teknik, ändrar hur applikationer kan byggas och det värde de kan leverera till företaget. För att behålla konkurrenskraft i sina organisationer så måste utvecklingsledare ständigt omfamna nya tekniker och ämnesområden."

Företag som vill ansluta sig till MobiClouds ekosystem uppmuntras att registrera sig för att tidigt få tillgång till en MobiCloud testbädd för att köra sina egna försöksprojekt: info@mobicloudproject.eu

Kontakt:
Mia Falgard
PR Manager
+46709559356
mfa@appearnetworks.com


SOURCE Appear