You just read:

Nová aliancia mapuje nové smery v elektrofyziológii

News provided by

Acutus Medical

May 22, 2020, 08:59 ET