You just read:

NTT Security 2017 Global Threat Intelligence Report: 77 prosent av alle ransomware-tilfeller rammer fire bransjer: Myndigheter, helsesektor, detaljhandel og konsulentbransjen

News provided by

NTT Security

Apr 25, 2017, 04:00 ET