Oceana Föreslår att skydda 3500 km2 AV Östersjön

Dec 20, 2011, 09:18 ET from Oceana

KOPENHAMN, Danmark, December 20, 2011 /PRNewswire/ --


Avgörande element i Östersjöns hotade marina biodiversitet är helt oskyddade

Östersjön befinner sig i ett kritiskt tillstånd och har ett enormt behov av skydd. Idag har Oceana, den största internationella organisationen för bevarandet av marina miljön, offentliggjort en rapport om biodiversitet och marina livsmiljöer som föreslår att lägga till nio områden i det nuvarande nätverket för marina skyddade områden i Östersjön. De avsedda områdena är belägna i Sverige, Finland och Danmark och identifierades under Oceanas extensiva tvåmånaders långa forskningsresa under våren 2011. Samtliga områden har ett särskilt viktigt biodiversitet och måste skyddas från mänskliga verksamheter,  för att Östersjön skall ha möjligheten att återhämta sig.

De nio föreslagna områdena omfattar offshore vatten och dess livsmiljöer, samt samhällen och arter som inte är tillräckligt skyddade av det nuvarande marina skyddade områden nätverket. Några av de livsmiljöer dokumenterats av Oceana har inte beskrivits tidigare i Östersjön. Deras skydd innebär att några av bristerna som hittats i den nuvarande marina skyddade områden nätverket i Östersjön kommer tillrätta.

"Biodiversiteten i Östersjön är oerhört belastad av föroreningar och verksamheter såsom destruktivt fiske och muddring av sediment. De nya områdena som föreslås av Oceana utgör de element av denna biodiversiteten som för närvarande är oskyddade," säger Nikas Zennström, entreprenör och en av finansiärerna bakom Oceanas Östersjöprojekt.

"Kombinerat med en effektiv förvaltning av mänsklig verksamhet, innebär inrättandet av marina skyddade områden en viktig mekanism för att gynna en hälsosammare marina miljö som till följd ger ett hållbart fiske," tillade Anne Schroeer, projektledare för Östersjön på Oceana.

I nuläget täcker marina skyddade områden 12 procent av Östersjön. För att värna om biodiversiteten bör minst 30 procent av Östersjön vara effektivt skyddat. Det innebär att utöver det rättsliga skyddet, måste områdena dessutom bedrivas på ett korrekt sätt. Många av dessa livsmiljöer kan endast återhämta sig genom att tillämpa omedelbara skyddsåtgärder, vilket enbart inte skulle gynna de bentiska samhällena innanför de skyddade områdena utan skulle även gynna de kommersiella fisket med ett ökat fiskebestånd.

 


SOURCE Oceana