Onlineutbildningar på stark frammarsch i Europa

Sep 26, 2012, 03:00 ET from StudyPortals

BRUSSELS, September 26, 2012 /PRNewswire/ --

Stort intresse för onlineutbildning från både universitet, studenter och EU.

Utbudet och intresset för distansutbildningar och rena onlineutbildningar är på stark frammarsch i Europa. Efter att länge legat långt efter USA börjar Europa nu komma i kapp genom att universiteten, medlemstaterna och EU ökar ansträngningarna. Nu lanseras en webportal  för att synliggöra vad Europa har att erbjuda samtstärka Europas konkurrenskraft i utbildningssektorn.

Det senaste decenniet har USA investerat stort i onlineutbildning, man uppskattar att onlineutbildningar går om traditionella klassrumsutbildningar i popularitet redan 2015. Redan idag erbjuder kända skolor som Stanford och MIT kvalitativa onlinekurser gratis, vilka följs av upp till 100.000 studenter runt om i världen. Europa börjar nu röra sig i samma riktning. Genom sitt "Erasmus for All"  program erbjuder nu EU kommissionen mer finansiering för att stödja framväxten av distansutbildning i Europa.

Distansutbildning möjliggör universitetsutbildning för fler grupper, handikappade, fattiga och yrkesarbetande. "Det blivit ett viktigt svar på utmaningarna vi nu hittar inom högre utbildning och kommer att omstöpa hur vi ser på högre utbildning i grunden" säger Piet Henderikx, generalsekreterare vid EADTU (European Association of Distance Teaching Universities). Idag erbjuder ca 500 Europeiska institutioner kurser eller program på distans. Förra året ökade antalet studenter med 15-20% medan utbudet ökade med 40% vilket gör distansutbildning till ett alltmer seriöst alternativ till traditionell klassrumsutbildning.

Nu lanseras en ny portal http://www.DistanceLearningPortal.eu för att både framhäva vad Europa kan erbjuda inom distans och onlineutbildning samt hjälpa studenter runt om i världen att framgångrikt hitta och fullfölja sin internationella utbildning hemifrån. Den är finansierad av EU och utvecklad av den Europeiska studiedatabasen StudyPortals tillsammans med EADTU. Den 27 september kommer den att formellt lanseras av EU-kommissionär Vassiliou för att visa hur viktig den är för Europas framtid.

Den innehåller idag över 1200 distans och onlinekurser och program från Europeiska universitet. Från Sverige finns 11 universitet representerade, alltifrån Stockholms Universitet till Högskolan i Dalarna

-------

[Data: Ambient Insight Market Study 2011]

More information: http://www.studyportals.eu or http://www.distancelearningportal.eu

Contact: press@studyportals.eu or call +31402920060.

SOURCE StudyPortals