OxThera genomför nyemission för fortsatt klinisk utveckling av Oxabact(R)

Sep 20, 2012, 03:30 ET from OxThera

STOCKHOLM, September 20, 2012 /PRNewswire/ --

OxThera AB har framgångsrikt genomfört en företrädesemission om MSEK 39. Nyemissionen kommer att finansiera en ny klinisk studie i syfte att bekräfta de positiva resultat bolaget tidigare sett av behandling med Oxabact®i patienter som lider av s.k. primär hyperoxaluri.

"Vi uppskattar det fortsatta stödet från våra aktieägare, vilka inkluderar HealthCap, Industrifonden och Q-Med[1], och deras starka tilltro till Oxabact®." säger Elisabeth Lindner, VD för OxThera. "Vår kartläggning och analys av OxTheras tidigare vetenskapliga fynd och kliniska resultat har resulterat i en förbättrad produkt, vilken kommer att ligga till grund för vår ansökan till regulatoriska myndigheter senare under året att genomföra en bekräftande klinisk studie." fortsätter Elisabeth Lindner.

OxThera innehar rättigheter avseende läkemedelsberedningar och deras användning för behandling av hyperoxaluri. Oxabact® är en oral produkt och består av högt koncentrerade frystorkade levande bakterier (Oxalobacter formigenes) vilka administreras i kapslar. Läkemedlet är avsett att levereras till den nedre delen av tunntarmen där enterisk eliminering av kroppseget oxalat sker. OxThera diskuterar för närvarande den kompletta kliniska utvecklingsplanen för Oxabact® med regulatoriska myndigheter i EU och USA avseende behandling av patienter med primär hyperoxaluri.

Om primär hyperoxaluri

Primär hyperoxaluri är en sällsynt medfödd autosomal genetisk sjukdom, vilken leder till starkt förhöjda nivåer av kroppseget oxalat i plasma och urin. Höga nivåer av oxalat i urin orsakar njurskador, inklusive njurstensbildning och/eller förkalkning av njurarna. Om sjukdomstillståndet inte behandlas kan det orsaka njursvikt och för tidig död. Det medicinska behovet av en behandling vid primär hyperoxaluri är mycket stort. Den enda idag tillgängliga behandlingen av primär hyperoxaluri är en kombinerad transplantation av lever och njurar.

OxThera bedömer att det finns cirka 2.000 patienter med primär hyperoxaluri i västvärlden. Oxabact® har erhållit s.k. särläkemedelsstatus för behandling av primär hyperoxaluri i EU och USA.

Om OxThera

OxThera innehar världsomfattande rättigheter avseende läkemedelsberedningar och dess användning för behandling av hyperoxaluri. OxThera har två produkter under utveckling: Oxabact® för behandling av primär hyperoxaluri, och Oxazyme®, innehållande oxalat decarboxylas, för förebyggande av malabsorption av oxalat, vilket kan resultera i återkommande njurstenar (sekundär hyperoxaluri).

--------------------------------------------------

1. En division inom Galderma.

 

För ytterligare information, kontakta:

Elisabeth Lindner, VD, OxThera AB, Tel: +46-8-660-02-23

http://www.oxthera.com


SOURCE OxThera