You just read:

Peach: Innovatieve technologie met vloeibaar kristal maakt schermen zo hard als saffier

News provided by

3T Supplies AG

Apr 26, 2017, 13:57 ET