You just read:

Peking a Minsk podnecujú obchodnú spoluprácu a rozvoj