You just read:

Pilatus Aircraft to Set Production Base in Chongqing Liangjiang

News provided by

Chongqing Liangjiang New Area

Dec 24, 2012, 04:12 ET