You just read:

RNL BIO har anmält en fas II/III klinisk prövning till KFDA för en behandling av cerebral pares med autologa stamceller framställda från fettvävnad

News provided by

RNL BIO

Feb 09, 2013, 12:48 ET