You just read:

Saoedische vrouwen onderstrepen ontwikkelingsinspanningen van het Koninkrijk aan een wereldwijd publiek

News provided by

Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen

Oct 01, 2019, 18:15 ET