You just read:

Spoločnosť Trina Solar dosiahla nový rekord účinnosti monokryštalického kremíkového solárneho článku IBC 24,13%

News provided by

Trina Solar Limited

May 05, 2017, 15:23 ET