You just read:

Spoločnosť WIRB-Copernicus Group získava firmu ThreeWire a rozširuje služby s cieľom skvalitniť nábor, registráciu a účasť v klinickom skúšaní

News provided by

WIRB-Copernicus Group

May 02, 2017, 10:05 ET