Stamceller ger nytt hopp för patienter med Parry-Rombergs syndrom

Sep 02, 2012, 22:47 ET from RNL Stem Cell Technology Institute

- En studie ledd av Dr. Ko och Dr. Choi från Asan Medical Center och Dr. Ra fråm RNL Stem Cell Technology Institute har publicerats på "Annals of Plastic Surgery".

SEOUL, Sydkorea, 3 september 2012 /PRNewswire/ -- I en unik klinisk studie har vetenskapsmän från RNL Stem Cell Technology Institute visat att transplantation av patienternas egna ("autologous") stamceller kan kraftigt förbättra plastikkirurgers förmåga att reparera sjukdomar. I september 2012s utgåva av den välkända plastikkiurgitidskriften Annals of Plastic Surgery (69:3), publicerade vetenskapsmän sin kontrollerade studie av förmågan hos stamceller och beskrev ett genombrott vad gäller patienter med Parry-Rombergs Syndrom. Mer än 200,000  personer har denna tragiska och handikappande sjukdom bara i USA. Utan behandling är deras prognos en långsam förlust av kontroll, som följs av förlamning av ansiktet och i vissa fall även munnen och ögonen. De flesta patienter med Parry-Romberg får sina första symptom i åldern fem (5) till femton (15). Enligt National Institute of Neurological Disorders and Stroke of the U.S. National Institutes of Health finns det "ingen bot". Så här långt har behandlingen innehurit att vänta tills dess att sjukdomen saktar ner och sedan transplantera fett till patienternas ansikten, stärka benen i deras ansikta och att använda mikrovaskulär kirugi för att "installera" en bit hud.

Trots detta är den enda lösningen för patienter med den här sjukdomen och  liknande sjukdomar att transplantera fett, även om detta i bästa fall är en temporär lösning, som inte minskar den smärta som dessa patienter får utstå och som till och med kan öka smärtan när hudtransplantationer misslyckas. Av denna orsak har plastikkiruger, ingenjörer och andra i åratal sökt efter lösning med längre varaktighet eller ett annat sätt att bekämpa sjukdomens symptom på längre sikt.

Dr. Kyeung-Suk Ko and Dr. Jong-Woo Choi har lett ett försöksteam under Dr. Jeong-chan Ra fråm RNL Stem Cell Technology Institute som eventuellt har upptäckt, för första gången, precis denna sortens verktyg för plastikkirurger: patienternas egna stamceller. I den här kontrollerade studien lyckades teamet att utan smärta ta bort några få gram av fett ifrån en grupp patienter med Parry-Romberg Syndrom, och att odla stamceller från dessa patienters fettceller som är genetiskt identiska med patienternas kroppsceller och samtidigt har väldokumenterad förmåga att fokusera på inflammation och sjukdom samt har en dramatisk effekt på patienternas symptom och själva sjukdomen. I den här studien fick de patienter som ingick i den "behandlade" gruppen stamceller som förökats till flera miljoner (med hjälp av teamets patenterade teknologi vars säkerhet är väl dokumenterad). Dessa patienters resultat, jämfört med standardbehandlingarna, mättes emot traditionella mirograftceller i den kontrollgrupp som inte fick några stamceller.

I det som ofta har beskrivits som en revolutionerande upptäckt identifierade teamet att de patienter som fick sina egna "vuxna" mesenchymala stamceller fick ej tidigare skådade förbättringar i behandlingseffekt. Det var 50% mindre troligt att fett-transplantationer som ofta "återabsorberas" in i patienternas hud strax efter det att de har getts försvann när de gavs tillsammans med stamceller (20,59% jämfört med 46,81%).

Den här studien har godkänts av Koreas Food and Drug Administration, IRB som ingår i Asian Medical Center, och har kontrollerats av kollegor innan den accepterats för publicering av den välkända tidskriften inom plastikkirurgi med titeln: "Clinical application of human adipose tissue-derived mesenchymal stem cells in progressive hemifacial atrophy (Parry-Romberg Disease) with microfat grafting techniques using three-dimensional computed tomography and three-dimensional camera." Författare och undersökare var bland annat: Koh KS, Oh TS, Kim H, Chung IW, Lee KW, Lee HB, Park EJ, Chung JS, Shin IS, Ra JC, Choi JW.  Media och artikeln finns tillgänglig på http://journals.lww.com/annalsplasticsurgery/Abstract/2012/09000/Clinical_Application_of_Human_Adipose.22.aspx. Its National Library of Medicine ID is PMID:22878516.

Dr. Ra, senior författare, sa, "Vi tror att detta är ett stort steg framåt för patienter med Parry-Rombergs syndrom och förväntar oss att autolog stamcellstransplantation blir standardbehandlingen för dessa patienter. Nästa steg är att testa hur effektiva de olika sätten på vilka stamceller kan extraheras från vuxna patienters kroppar är när det gäller att förbättra livskvaliteten eller till och med hitta botemedel för många sällsynta sjukdomar".

SOURCE RNL Stem Cell Technology Institute