Sverige finns på tionde plats bland de tio främsta länderna när det gäller miljöcertifieringssystemet LEED

Jul 23, 2015, 06:22 ET from U.S. Green Building Council

-- För omvärlden fortsätter Sverige visa exempel på sin nationella strävan efter hållbar utveckling

WASHINGTON, 23 juli 2015 /PRNewswire/ -- Idag meddelade U.S. Green Building Council (USGBC) att Sverige ligger på tionde plats i USGBC:s årliga rankning för de tio främsta LEED-länderna. LEED är världens mest utbredda och kända miljöcertifieringssystem. Tio-i-topp-listan uppmärksammar länder utanför USA som gjort stora framsteg inom hållbar arkitektur, byggnation och förvandling, exempel på hur den internationella efterfrågan på LEED-byggnader ökar ständigt. Meddelandet kommer nu efter en ökad internationell fokus på klimatändringsminskning inför FN:s COP21-klimatförhandlingar nu i december.

Sverige har ett av världens mest ambitiösa planer för att förvandla landets arkitektur. Staten har som mål att öka energieffektiviteten i byggnader med 20 procent till 2020 och 50 procent till 2050. Sverige har också gjort stora framsteg för att avkola sin arktitektur. Sveriges arkitektur står för endast 10 procent av landets växthusutsläpp, trots att arkitekturen står för 30 procent av landets sammanlagda energiförbrukning.

"Miljöhållbarhet har blivit en livsstil för de flesta svenskar, som visat ett enormt moraliskt mod och ett starkt ledarskap i världen, i att försöka utveckla ett mer ansvarsfullt sätt att leva och bedriva affärer", sa Rick Fedrizzi, VD och grundande styrelseordförande i USGBC. "LEED är en internationell standard för ledarskap och mljövänlig ekonomisk utveckling. Systemets snabbt växande populäritet i Sverige visar att landet tar på allvar sin strävan att förvandla sin arkitektur".

De tio länder på 2015 års lista är geografiskt och kulturellt mycket olika. De står för sju av världens 20 största ennationsekonomier efter bruttonationalprodukt (BNP) (Kina, Tyskland, Brasilien, Indien, Kanada, Sydkorea och Turkiet), samt sex av de 11 mest förorenande länderna vad gäller växthusgaser (Kina, Indien, Tyskland, Sydkorea, Kanada och Brasilien).

Den analys som används för att sammanställa listan rangordnar länder i fråga om bruttokvadratmeter och antalet LEED-projekt hittills. En LEED-certifierad yta förbrukar mindre energi och vatten, spara pengar åt familjer, företag och skattebetalare, minskar kolutsläpp och skapar en renare miljö åt invånarna, arbetare och samhället i stort. USA, som inte finns med på listan, är ändå världens största marknad för LEED. USA är världens näst mest förorenande land vad gäller växthusgaser.

Var dag certifieras närmare 172 000 bruttokvadratmeter enligt LEED. För närvarande finns fler än 69 800 kommersiella och institutionella projekt med sammanlagt 1,23 miljarder bruttokvadratmeter som deltar i miljöcertifieringssystemet. Ytterligare 76 500 bostäder har certifierats enligt LEED for Homes. LEED-projekt finns nu i fler än 150 länder och territorier runt om i världen.

Hela rankningen är som följer:

Rankning

Land

Bruttokvadratmeter LEED-certifierad yta
(miljoner)

Totalantalet bruttokvadratmeter LEED-certifierad och -registrerad yta (miljoner)

Totalantalet LEED-certifierade och
-registrerade projekt

1

Kanada

26,63

63,31

4 814

2

Kina

21,97

118,34

2 022

3

Indien

13,24

73,51

1 883

4

Brasilien

5,22

24,50

991

5

Sydkorea

4,81

17,47

279

6

Tyskland

4,01

8,42

431

7

Taiwan

3,84

9,08

149

8

Förenade Arabemiraten

3,13

53,44

910

9

Turkiet

2,95

23,74

477

10

Sverige

2,54

4,20

197

*

USA

276,90

727,34

53 908

LEED:s internationella popularitet speglas av den exponentiella tillväxt som skett inom den globala miljöbyggbranschen. Ökande konsumentefterfrågan har gjort att den internationella miljöbyggmarknaden uppgick till USD 260 miljarder 2013. Denna stora ökning har lett till en motsvarande ökning i omfattningen och storleken på marknaden för miljöbyggmaterial, som väntas uppgå till USD 234 miljarder 2019. Internationellt kända sevärdheter av så vitt skilda slag som Empire State Building, Maracana Stadium och TAIPEI 101 är nu LEED-certifierade. Det visar hur starkt inflytande hållbar byggnation och design har på vår gemensamma kultur.

När alla världens länder ser på FN:s förhandlingar i Paris som en historiskt viktig möjlighet att komma med riktiga bindande lösningar på klimatförändring, är LEED:s popularitet globalt ett tecken på att en 'green economic miracle' ligger inom räckhåll. LEED:s framgång visar att det finns internationellt trovärdiga lösningar på vissa komplicerade frågor kring minskning av klimatförändring, som kan stimulera ekonomisk tillväxt, och samtidigt undvika skadliga ekonomiska verkningar. Byggnader står för upp till 30 procent av alla globala utsläpp. En strävan mot en snabb förvandling av global arkitektur verkar vara en lösning som hela världen kan ställa sig bakom.

Exempel på anmärkningsvärda projekt som certifierades i Sverige under 2014:

  • Stockholm: Karlahuset, LEED Gold
  • Lund: Nya Vattentornet 2, LEED Gold
  • Stockholm: Entre Lindhagen, LEED Platinum
  • Ludvika: ABB Ludvika, LEED Gold
  • Stockholm: Skanska Lindhagen, LEED Platinum

Stöd för LEED har ökat stadigt i Sverige sedan de två första LEED-certifierade byggnaderna i landet tillkännagavs 2009. Närmare 90 procent av alla LEED-certifierade byggnader i Sverige har certifierats enligt LEED Gold eller LEED Platinum, vilket är ett bevis för att Sveriges strävan efter hållbara byggnader och design inte bara är utbrett, det är också ambitiöst. LEED for Building Operations and Maintenance var det populäraste LEED-certiferingssystemet i Sverige 2014. Närmare 73 procent av alla LEED-certifieringar delades ut till befintliga byggnader. LEED for Building Design and Construction var det näst populäraste certifieringssystemet (23 procent), följt av LEED for Interior Design and Construction (4,5 procent).

Om U.S. Green Building Council

U.S. Green Building Council (USGBC) strävar efter en framgångsrik och hållbar framtid, genom kostnadseffektiv och energisparande miljöbyggnader. USGBC arbetar mot sitt mål att förvandla marknaden genom sitt miljöcertifieringssystem LEED, goda utbildningsmöjligheter, ett nationellt nätverk med lokalavdelningar och filialer, det årliga Greenbuild International Conference & Expo, Center for Green Schools och främjande av en offentlig politik som främjar miljöbyggnation och -samhällen. Läs mer på usgbc.org, lär dig om Green Building Information Gateway (GBIG) och anslut till Twitter, Facebook och LinkedIn.

* USA finns inte officiellt med på listan, men är ändå världens största marknad för miljöbyggnad.

Kontakt: Marisa Long
USGBC
202-552-1500
mlong@usgbc.org

SOURCE U.S. Green Building CouncilRELATED LINKS

http://www.usgbc.org