You just read:

Takata vyzýva veriteľov, aby navštívili webovskú stránku TKRestructuring.com/PPIC kvôli informáciám o prípadoch podľa kapitoly 11

News provided by

TK Holdings

Nov 06, 2017, 02:07 EST