Underhållet inom industrin är en förutsättning för ansvarsfull tillväxt

Apr 23, 2014, 06:24 ET from EuroMaintenance 2014 Congress and Expo

HELSINKI, April 23, 2014 /PRNewswire/ --

Toppevenemanget för underhåll och förvaltning av produktionstillgångar inom industri EuroMaintenance 2014-kongressen och Expot lockar hundratals internationella experter till Helsingfors 5-8.5. 

EU 2020-strategin strävar efter hållbar ekonomisk tillväxt i Europa. Underhållet av industrins apparatbestånd är en viktig del av strategin. Underhållet möjliggör att apparatinvesteringarna fungerar kostnadseffektivt under hela sin livscykel.

"Underhållet är den viktigaste faktorn när det kommer till hanteringen av industrins åldrande. Underhåll som är skräddarsytt för behoven, smart, kartlägger riskerna och är förebyggande kan leda till verklig ekonomisk nytta. Det minskar kostnaderna, driftstopp och fel redan i början av apparatens livscykel", berättar SafeLife X-forskningsprojektets koordinator Aleksandar Jovanovic. Han kommer att berätta om projektet och dess resultat under sitt anförande vid EuroMaintenance 2014-kongressen.

"Kompetensen inom underhållsbranschen är en faktor som bidrar till framgång för många europeiska företag. Företag som har haft framgång trots recessionen kommer till kongressen för att berätta hur", säger Göran Westerholm, chef för EFNMS, paraplyorganisationen för de nationella Europeiska underhållsföretagen.

Evenemangshelheten EuroMaintenance 2014 erbjuder information och kontakter som främjar underhållet och förvaltningen av produktionstillgångar inom industrin. I kongressen uppträder hundra representanter för vetenskap och företag från trettio olika länder. Vid EuroMaintenance Expo möts aktörer, produkter och tjänster inom branschen.

Samtidigt ordnas även mässevenemangen FinnTec, ToolTec, JoinTec och Pinta inom metall- och verkstadsindustrin, svetsningsbranschen och ytbehandlingsbranschen på Mässcentret.

KONE underhåller över en miljon apparater 

"Vi vill att våra lösningar tjänar våra kunder under hela apparatens livscykel, med början från installationen. Underhållet under driften garanterar att kunderna får den bästa erfarenheten och nyttan ända fram tills att en ny apparat anskaffas", säger Aki Tsupari som är ansvarig chef för utvecklingen av KONE:s underhåll.

Han berättar vid EuroMaintenance 2014-kongressen om praxis inom underhåll och dess betydelse för de globala apparatleverantörernas affärsverksamhet. Ett av de KONE:s strategiska målen är även partnerskap inom underhåll.

"Våra flexibla och förebyggande lösningar för underhåll garanterar att de hissar och rulltrappor som skaffats från oss är så säkra och fungerande som möjligt", säger Tsupari. Han ser ett stort tillväxtpotential inom underhållsbranschen.

Ungefär en tredjedel av KONE:s totala försäljning kommer från underhållet. Det är ett affärsverksamhetsområde som ger KONE:s kunder nytta. Underhållets tjänster omfattar ungefär en miljon hissar eller rulltrappor i 50 olika länder.

KONE:s utbildade tekniker arbetar enligt globalt fastställda processer och kvalitetskriterier. Lokal kännedom och utmärkt kundservice hör till varje teknikers arbetsbeskrivning.

Den bästa praxisen för underhåll för alla 

SafeLife X är ett EU-projekt som undersöker och söker efter den bästa praxisen för underhåll och förvaltning av tillgångar för att nå målen i EU 2020-strategin. Att klara av finanskrisen i Europa och att nå målen för ekonomisk tillväxt förutsätter alltmer högklassiga och hållbara verksamhetsmodeller så att resurserna kan riktas rätt.

"Målet med SafeLife X är att de industriella apparaterna inom EU-området fungerar så väl, säkert, hållbart och kostnadseffektivt som möjligt. Projektresultaten kommer i framtiden att fritt kunna utnyttjas av företag inom Europeiska Unionen", berättar Aleksandar Jovanovic.

SafeLife X för samman tiotals experter från olika vetenskaps- och industribranscher och från EU:s expertgrupper. Projektet utvecklar en Europeisk standard (ENFprEN 16286-1:2012 (E)) för riskhantering av ett åldrande apparatbestånd.

"Att förlänga livslängden för industrins apparatbestånd, särskilt för stora och långsiktiga investeringar, är en betydande möjlighet både för affärsverksamheten och samhället. Aktörerna inom underhållsbranschen är viktiga för den ekonomiska tillväxten i Europa".

http://www.safelife.eu-vri.eu

http://www.euromaintenance2014.org

Kontaktuppgifter:
- Jutta Kainua, Expomark Oy, EuroMaintenance 2014 EXPO, tfn +358-40-7014184, jutta.kainua@expomark.fi
- Elisa Numminen, Promaint Finnish Maintenance Society, EuroMaintenance 2014 Congress, tfn +358-40-7014185, elisa.numminen@kunnossapito.fi
- Göran Westerholm, chef, EFNMS, tfn. +358-400-876096, goran.westerholm@kotikontu.fi
- Aki Tsupari, chef/underhåll, KONE, aki.tsupari@kone.com
- Aleksandar Jovanovic, coordinator of the SafeLife X -project, jovanovic@risk-technologies.com

SOURCE EuroMaintenance 2014 Congress and Expo