United Planet presenterar smart webbapplikationskonstruktör för SAP NetWeaver Gateway-teknik

Feb 14, 2013, 03:00 ET from United Planet

FREIBURG, Tyskland, February 14, 2013 /PRNewswire/ --

United Planet (http://www.unitedplanet.com), en av Europas ledande utvecklare av programvara för företagsportaler, har utvecklat en generisk utvecklingsmiljö för SAP NetWeaver Gateway-teknik. Intrexx Business Adapter 1.0 (http://www.intrexx.com/sng) är ett SAP-certifierat gränssnitt som drivs av SAP NetWeaver (SAP Certified- Powered bySAP NetWeaver). Gränssnittet tillåter användare att snabbt och enkelt integrera sina SAP-data i alla slags kompilerade webbapplikationer genom ett öppet dataprotokoll (OData). Genom att använda gränssnittet tillsammans med SAP NetWeaver Gateway kan användare utnyttja de nya licensieringsmodeller som erbjuds av SAP särskilt för SAP NetWeaver Gateway.

SAP NetWeaver Gateway använder sig av det standardiserade webbprotokollet OData och förenklar avsevärt åtkomsten av SAP-data, särskilt för användare som inte är SAP-utvecklare. Tack vare OData-protokollet behöver användaren inte längre känna till SAP-gränssnittet eller det berörda SAP-systemet. Istället gör OData det möjligt att snabbt och enkelt integrera och bearbeta data på de flesta teknikplattformar och i de flesta utvecklingsmiljöer. Dessa egenskaper är tillgängliga för användaren via den nya funktionaliteten som Intrexx Business Adapter 1.0 tillhandahåller.

Intrexx är en plattformsoberoende, visuell utvecklingsmiljö som kan användas för att skapa webbaserade applikationer såväl som hela företagsportaler. Styrkan i United Planets programvara, som för närvarande används av mer än 4 000 användare och organisationer, ligger i integreringen av alla tillgängliga data inom ett företag och förmågan att använda den i nya applikationer. Programvarans användarvänlighet minskar avsevärt den tid som behövs för att skapa och lansera dessa applikationsprojekt.

Med det nya gränssnittet som ansluter Intrexx Business Adapter 1.0 och SAP NetWeaver Gateway kan alla SAP-tjänster med ett enda musklick integreras i applikationer som finns tillgängliga via OData-protokollet. Användaren drar nytta av en ny och mycket kostnadseffektiv, användningsberoende licensieringsmodell från SAP AG. Adaptern certifierades av SAP AG i september 2012.

United Planets vd, Axel Wessendorf, förklarar: "Tidigare lösningar har alltid varit begränsade till en mycket exakt angiven och implementerad tjänst, till exempel adresser till affärspartners. Med Intrexx Adapter för SAP NetWeaver Gateway har vi tagit en annan väg. Tack vare det generiska tillvägagångssättet kan varje användare välja vilka tjänster eller uppgifter som de vill inkludera i sina applikationer eller portaler. Detta ger ökad flexibilitet på ett mycket enklare sätt".

En annan fördel för användaren är tillgången till den "mobila assistenten" som integrerats i Intrexx. Det gör det möjligt att enkelt leverera applikationer med SAP-data till alla typer av mobila enheter (t.ex. iPhone, Android, Blackberry), så att användare snabbt och enkelt kan få tillgång till all relevant information i sina SAP-backendsystem via Intrexx och SAP NetWeaver Gateway.

Om United Planet

United Planet är en av Europas ledande utvecklare av programvara för företagsportaler. Mer än 500 000 användare i 4 500 medelstora företag, offentliga förvaltningar och organisationer världen över förlitar sig på portalprogramvaran Intrexx.

Med hjälp av den plattformsoberoende standardprogramvaran Intrexx kan företag skapa webbaserade applikationer genom att färdigställa intranäts-/företagsportaler med avancerad funktionalitet mycket snabbare och mer kostnadseffektivt än med andra jämförbara program. Intrexx gör det enklare att skapa produktiva arbetsflöden och utveckla mobilappar för smarttelefoner och surfplattor från alla leverantörer. Befintliga data från ERP-system, Microsoft Exchange, Lotus Notes och datakällor för alla JDBC- och OData-program kan lätt integreras med Intrexx. Det SAP-certifierade gränssnittet för SAP NetWeaver Gateway förenklar anslutning till SAP-systemet på ett aldrig tidigare skådat sätt. Även Microsoft SharePoint kan berikas genom förbättringarna av affärsfunktionerna i OData-gränssnittet. Den dataintegreringskapacitet som Intrexx har används också som mellanprogramvara för att ta bort onödig komplexitet från befintliga och heterogena programvarumiljöer.

Intrexx Share integrerar befintliga affärssystem i en ny kommunikationskanal, vilket innebär att United Planet också erbjuder en social affärsplattform som aktivt främjar utbyte av kunskap och effektivt samarbete mellan medarbetare. Intrexx Application Store ger företag tillgång till nedladdning av hundratals färdiga applikationer och hela företagsportaler.

http://www.unitedplanet.com

För mer information, kontakta:

Dirk Müller
E-post: Dirk.Mueller@unitedplanet.com
Tfn: +49(0)761-20703-318

SOURCE United Planet