Världens första utbildningsprogram om Internet of Things - sakernas Internet

Jan 29, 2013, 08:54 ET from Thingsquare

STOCKHOLM, January 29, 2013 /PRNewswire/ --

Det svenska nystartsföretaget Thingsquare lanserade idag världens första professionella utbildningsprogram inom sakernas Internet. Sakernas Internet, Internet of Things, har förutspåtts bli 2010-talets stora tekniska revolution. Nu tar svenska Thingsquare ledningen inom området genom sitt professionella utbildningsprogram, som är det första i sitt slag. Programmet riktar sig mot IT-beslutsfattare såväl som mot utvecklare.

Utbildningsprogrammet består kurser som täcker både affärskoncept, teknik, mjukvara, och molntjänster för sakernas Internet. Precis som Internet så bygger sakernas Internet till stor del på öppen mjukvara och utbildningsprogrammets tonvikt ligger därför på öppen källkod och de möjligheter det öppnar.

"Thingsquares målsättning är att göra sakernas Internet enkelt att utveckla och använda, men sakernas Internet är inte riktigt där än", sade Adam Dunkels, ordförande och medgrundare av Thingsquare. "Med Thingsquares utbildning får produktutvecklare direkt erfarenhet av och känsla för hur man på tar produktidéer till faktiska produkter på marknaden."

"Beslutsfattare på VD-, CIO-, och CTO-nivå samt IT-arkitekter kan med vårt utbildningsprogram som grund se hur sakernas Internet kommer att påverka deras framtida affärer", sade Roger Bergdahl, VD och medgrundare av Thingsquare. "Sakernas Internet har en enorm potential. Vi ser det som vår uppgift att sprida budskapet om detta till Sveriges IT-beslutsfattare."

Två kursfällen är redan planerade i Stockholm under mars. Kurserna kommer att hållas på engelska. För mer information, tidsplan och priser, se Thingsquares hemsida: http://www.thingsquare.com/training/

Om Thingsquare

Thingsquare är världsledande inom öppen mjukvara för sakernas Internet. Företaget grundades 2012 i syfte att förenkla sakernas Internet av en grupp internationellt kända experter inom området och har sitt huvudkontor i Stockholm. Thingsquares mjukvara används för att koppla upp vitt skilda produkter till Internet, allt från smart belysning och smarta städer till smarta hem och byggnader. Besök http://www.thingsquare.com för mer information.

Kontakt

Roger Bergdahl, VD
roger@thingsquare.com
+46(0)8-400-259-60

SOURCE Thingsquare