Wendy och Eric Schmidt samarbetar med Ellen MacArthur i London för att lansera Fellowship Programme vid öppen föreläsning den 19 juni

May 01, 2013, 00:30 ET from Ellen MacArthur Foundation

LONDON, May 1, 2013 /PRNewswire/ --

Schmidt-MacArthurs öppna föreläsning markerar början på ett partnerskap mellan Ellen MacArthur Foundation och Schmidt Family Foundation. Partnerskapet innebär en lansering av Schmidt-MacArthur Fellowship, en innovativ forskarutbildning som kommer att fokusera på innovation inom cirkulär ekonomi och sammanföra studenter och akademiker från ledande design-, teknik- och handelsskolor i Europa, Indien och USA. Googles styrelseordförande, Eric Schmidt, kommer onsdagen den 19 juni 2013 att hålla inledningstalet på Royal Institution of Great Britain i London.

Erics inledningstal kommer att följas av en paneldiskussion som leds av Dominic Waughray från World Economic Forum, där ledande tänkare från hela världen kommer att diskutera de utmaningar och möjligheter som företag möter i omställningen till en cirkulär ekonomi.

Panelen består av: Professor Michael Braungart och William McDonough (författare och grundare av Cradle to Cradle-rörelsen), professor Walter Stahel (grundare av Product Life Institute och medlem i Romklubben), Janine Benyus (medgrundare av Biomimcry Guild och ordförande för Biomimicry Institute) samt Jeremy Oppenheim (McKinsey & Co).

Evenemanget kommer också att sammanföra deltagare från CE100, en global allians som arbetar för att utvecklingen av cirkulär ekonomi ska påskyndas i globala företag, framväxande innovatörer och regioner. Entusiasmen över detta evenemang återspeglas av det exceptionellt växande intresset kring cirkulär ekonomi som i allt högre grad ses som en viktig grund för en motståndskraftig ekonomi.

Dame Ellen MacArthur kommenterar, "Vi är hedrade attvälkomnadessa exceptionellatalare tillSchmidt-MacArthurs öppna föreläsningiLondon. Dekommer vid detta viktiga evenemang att få sällskapav studenter och deraslärarefrån ledandeamerikanska, europeiskaoch asiatiskauniversitetvilka är deförsta deltagarnaiSchmidt-MacArthur Fellowship. Evenemanget gerett unikt tillfälleför pionjärer inom cirkulär ekonomi, företagsledare, akademiker och någraav världenssmartastestudenter attdela idéerochutforska den cirkulära ekonominsframtid."

Wendy Schmidt, ordförande för Schmidt Family Foundation, med säte i Palo Alto, Kalifornien tillade, "Vi är glada att tillsammans med Ellen MacArthur Foundation få utveckla detta internationella program för studenter och fokusera på de unika innovationer som krävs för att främjaen cirkulär ekonomi som använder energi, vatten och andra naturresurser på ett alltmer regenerativt sätt."

http://www.ellenmacarthurfoundation.org/education/schmidt

SOURCE Ellen MacArthur Foundation