You just read:

WuXi Biologics und NBE-Therapeutics kündigen umfassende Partnerschaft bei AWK-Entwicklung und -Herstellung an

News provided by

WuXi Biologics

Apr 10, 2019, 00:00 ET