You just read:

Zástupcovia kampane za prírodné bohatstvo z National Geographic Society sa pripojili k národom Kanady, aby spoločne presadzovali ambiciózny globálny program pre prírodu

News provided by

National Geographic Society

Apr 24, 2019, 16:28 ET