You just read:

Zo správy o stave inovácií na rok 2017 od spoločnosti Clarivate Analytics vyplýva, že celosvetová inovácia rastie, ale pomalším tempom

News provided by

Clarivate Analytics

Sep 26, 2017, 11:25 ET