News from ontario ministry of economic development and trade A wide array of domestic and global news stories; news topics include politics/government, business, technology, religion, sports/entertainment, science/nature, and health/lifestyle.

Latest

Sep 05, 2011, 02:00 ET Innovatieve digitale media en broadcasting technologiebedrijven uit Ontario, Canada, nemen deel aan IBC in Amsterdam

Acht innovatieve bedrijven op het gebied van digitale media en broadcasting technologie uit Ontario, Canada, nemen deel aan de IBC beurs en het...


Aug 31, 2011, 10:08 ET Nordamerikas första produktionsanläggning för biobaserad bärnstenssyra förläggs till Ontario

- Ontarios regering stödjer Bluewater Biochemicals Inc. i Sarnia med ett lån på 10,5 miljoner euro Bluewater Biochemicals Inc. investerar 55,3...


Aug 31, 2011, 08:57 ET Pohjois-Amerikan ensimmäinen biopohjaista meripihkahappoa tuottava laitos rakennetaan Ontarioon

- Ontarion hallitus tukee Sarniassa sijaitsevaa Bluewater Biochemicals -yhtiötä 10,5 miljoonan euron lainalla Bluewater Biochemicals Inc. sijoittaa...


Aug 31, 2011, 08:54 ET Nordamerikas første produktionsanlæg til biobaseret Bernsteinsyre opføres i Ontario

- Ontarios regering støtter Bluewater Biochemicals Inc. i Sarnia med et lån på 10,5 mio. euro Bluewater Biochemicals Inc. investerer 55,3 millioner...


Aug 31, 2011, 08:54 ET Det første produksjonsanlegget for biobasert Bernstein-syre i Nord-Amerika bygges i Ontario

- Regjeringen i Ontario støtter Bluewater Biochemicals Inc. i Sarnia med en kreditt på 10,5 mill Euro Bluewater Biochemicals Inc. investerer 55,3...


Aug 24, 2011, 06:32 ET Strategisk utveckling av norra Ontario

Provinsregeringen stödjer fem projekt inom olika sektorer som genomförs av Laurentia-universitetet Laurentia-universitet i Sudbury lanserar fem...


Aug 24, 2011, 06:31 ET Strategisk udvikling af det nordlige Ontario

- Provinsregering understøtter fem projekter på Laurentian University på tværs af sektorer Laurentian University i Sudbury starter fem...


Aug 24, 2011, 06:28 ET Strategisk utvikling i nordlige Ontario

- Provinsmyndighetene støtter fem prosjekter som krysser faggrensene ved Laurentian University Laurentian University i Sudbury starter opp fem...


Aug 24, 2011, 06:20 ET Ontarion pohjoisosien strateginen kehittäminen

- Provinssihallitus tukee Laurentian Yliopiston eri toimialoihin kuuluvaa viittä projektia Sudburyssa sijaitseva Laurentian Yliopisto aloittaa viisi...


Feb 24, 2011, 03:52 ET Ontario udliciterer privat brugsret til statslig skov

Canada er et af verdens mest skovrige lande. Det samlede skovareal udgør 400 millioner hektar. I Ontario provinsen er to tredjedel af arealet daekket ...


Feb 23, 2011, 11:34 ET Ontario beviljar nyttjanderätter för statsskog

Kanada räknas till ett av de mest skogrika länderna på jorden. Den skogbevuxna arealen täcker 400 miljoner hektar. I delstaten Ontario är två...


Feb 23, 2011, 11:26 ET Ontario luovuttaa käyttöoikeudet valtion metsiin

Kanada kuuluu maapallon metsäisimpiin valtioihin. Metsien kokonaispinta-ala on 400 miljoonaa hehtaaria. Ontarion provinssin pinta-alasta kaksi...


Feb 23, 2011, 11:08 ET Ontario gir rettigheter til bruk av statens skoger

Canada er en av de mest skogrike landene i verden. Området som er dekket av skog er på hele 400 millioner hektar. I provinsen Ontario er hele to...


May 28, 2010, 06:09 ET Heliene Canada skal produsere solcellemoduler i Ontario

- Nytt produksjonsanlegg vil starte driften i løpet av året - Produksjonslinjen forventes å produsere 87 500 solcellemoduler årlig - Provins gir lån...


May 28, 2010, 06:08 ET Heliene Canada skal fremstille solcellemoduler i Ontario

- Nyt fabriksanlaeg åbner inden årets udgang - Produktionslinjen forventes at fremstille 87.500 solcellemoduler om året - Ontario bevilger lån på...


May 28, 2010, 06:08 ET Heliene Canada aloittaa aurinkomoduulien valmistuksen Ontariossa

- Uusi tuotantolaitos aloittaa toimintansa vuoden sisällä - Tuotantolinjan odotetaan valmistavan 87 500 aurinkopaneelimoduulia vuodessa - Provinssi...