You just read:

Aplikácia SPAC3 vytvorená, aby zvýšila povedomie o potrebe chrániť Zem a zapojila verejnosť prostredníctvom spoločenskej umeleckej tvorby