You just read:

Aplikacja SPAC3 uświadamia potrzebę ochrony ziemi i angażuje opinię publiczną poprzez współtworzenie społecznego dzieła sztuki