You just read:

Atletas kazakos prometen la mejor experiencia deportiva en Almaty en 2022

News provided by

Almaty 2022 Candidate city

Jul 29, 2015, 02:32 ET