You just read:

Enerkem uruchamia przemysłową produkcję etanolu celulozowego z odpadów w swoim nowoczesnym zakładzie produkcji biopaliw w Edmonton

News provided by

Enerkem Inc.

Sep 18, 2017, 06:45 ET