You just read:

IEEE otvára európske technologické centrum vo Viedni a rozširuje svoju európsku platformu

News provided by

IEEE

Sep 26, 2017, 03:00 ET