You just read:

Spoločnosť CLJI Worldwide zaradila prvých pacientov do klinického skúšania posudzujúceho výkon prípravku VIBLOK ako bariéry chrániacej pred prenosom vírusu herpes simplex u žien a mužov

News provided by

CLJI Worldwide

May 23, 2017, 05:15 ET