Stibo Systems utnämnd som visionär i Magic Quadrant för MDM (Master Data Management) för produktdatalösningar

Dec 12, 2012, 08:31 ET from Stibo Systems

ATLANTA och AARHUS, Danmark, December 12, 2012 /PRNewswire/ --

Stibo Systems  - the Strategic Information Management Technology and Solutions Company™ - meddelade idag att Gartner Inc tilldelat bolaget en plats i kvadranten "Visionärer" inom Gartners Magic Quadrant för MDM/ Produkdatalösningar i november 2012.

Gartners Magic Quadrant för MDM för produktdatalösningar ger en inblick i den del av den ständigt växande marknaden för paketerade MDM-system som fokuserar på hantering av produktdata till stöd för produkt- och kundorienterade strategier med tillämpningar inom SCM (supply chain management), ERP (enterprise resource planning), e-Commerce, inköp och PLM (enterprise resource planning). Visionärskvadranten rangordnar viktiga teknikleverantörer utifrån hur komplett deras vision är i förhållande till marknaden som helhet, samt utifrån deras förmåga att förverkliga denna vision.

I rapporten framgår det att "Många företag av alla storlekar och inom många branscher kämpar med att bibehålla en enda konsekvent, tillgänglig och korrekt version av produkt- eller tjänstdata inom sina respektive organisationer. Att kunna ta fram och upprätthålla en enda, konsekvent version av produktmasterdata är en helt avgörande framgångsfaktor för alla kundfokuserade företag."

"Vi är mycket glada över att än en gång ha fått detta erkännande av Gartner och att man lyfter fram vår förmåga att hjälpa våra kunder att skapa verkligt värde utifrån deras informationstillgångar," säger Mikael Lyngsø, CEO för Stibo Systems. "Genom att göra det möjligt för företag att koppla samman all sin produkt-, leverantörs-, kund- och driftinformation i en integrerad process, gör Stibo Systems domänövergripande MDM-plattform STEP det möjligt att öka reaktionsförmågan, korta tiden tills informationen kan göras tillgänglig och därmed uppnå snabbare avkastning på investeringen.

Om Gartners Magic Quadrant 

Gartner rekommenderar inga produkter, leverantörer eller tjänster som beskrivs i forskningspublikationer, och råder inte tekniska användare att endast välja de leverantörer som har högsta betyg. Gartners forskningspublikationer består av yttranden från Gartners forskningsorganisation och bör inte tolkas som uttalanden av fakta. Gartner frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, med hänsyn till denna forskning, inklusive garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

Om Stibo Systems

Stibo Systems, the Strategic Information Management Company, erbjuder teknik och lösningar som hjälper företag att hantera sin strategiska information i ett globalt perspektiv med hjälp av en integrerad process. Stibo Systems STEP är en flexibel plattform för enhetlig masterdatahantering (MDM) som ger hela företaget en tillförlitlig källa till strategisk affärsinformation. Bland Stibo Systems internationella kunder finns GE, Sears, Siemens, Target och Thule. Stibo Systems ingår i den privatägda företagsgruppen Stibo A/S, som grundades 1794 och har huvudkontor i Århus, Danmark. För mer information, besök http://www.stibosystems.com/se/.

Kontakt:                          
Anna-Karin Stensson
Titel: Business Consultant
Telefon: +46-722-450-555
akst@stibo.com


SOURCE Stibo Systems