You just read:

Americký súdny dvor rozhodol v prospech v firmy Agility v prípade urážky na cti firmy KGL

News provided by

Agility Public Warehousing Company KSCP

Aug 07, 2019, 17:47 ET