You just read:

skyDSL prevyšuje očakávania EÚ do roku 2020 a ponúka internet s rýchlosťou 50 Mbps (Mb/s) do všetkých domácností

News provided by

skyDSL Europe B.V.

Jun 14, 2018, 04:00 ET