IBM Innovation Center Opens in Kenya -- NAIROBI, Kenya, May 8, 2013 /PRNewswire/ --