Kerrisdale Capital släpper en blankningsrapport om Bavarian Nordic A/S och meddelar tider för telekonferens

Aug 03, 2015, 05:30 ET from Kerrisdale Capital Management, LLC

 

 

 

-- Detaljerad analys tar kål på alla rykten om ett ineffektivt "cancervaccin"

NEW YORK, 3 augusti 2015 /PRNewswire/ --

  • Kerrisdale anser att Bavarian Nordics undersökande prostatacancervaccin, Prostvac-VF, är ineffektivt.
  • Kontrollgruppen i vaccinets fas-II-prövning var betydligt äldre och sjukare än behandlingsgruppen och hade därför ovanligt dåliga resultat. Kontrollernas dåliga prestanda gjorde att de föga imponerande resultaten i behandlingsgruppen i jämförelse såg bra ut. Det resultatet upprepas nog inte i fas III.
  • Nyare data, inklusive en prövning där Prostvac kombineras med en kontrollpunktshämmare, visar på liknande sätt en medioker överlevnad och brist på kliniska fördelar.

Kerrisdale Capital ("Kerrisdale") är en privat investeringsfirma som publicerat en investeringsrapport i vilken det förklaras firmans blankningsposition i Bavarian Nordic A/S ("Bavarian Nordic") (OMX: BAVA, OTC: BVNRY), en dansk vaccintillverkare värd USD 1,3 miljarder, vars experimentella prostatacancervaccin, Prostvac-VF ("Prostvac"), för närvarande genomgår klinisk prövning i fas III.

Bavarian Nordic hävdar att Prostvac har gett "den hittills bästa överlevnaden för prostatacancer", men Kerrisdales forskning visar att Prostvacs påstådda fördelar bygger på vilseledande jämförelser, inte verklig effektivitet. Kerrisdales rapport belyser även vissa risker för Bavarian Nordics huvudverksamhet, där det säljs ett obeprövat smittkoppsvaccin för amerikanska staten att ha i reserv, trots att ny forskning visat att ett mycket mindre lager räcker till lika många människor.

Hela rapporten finns på kerr.co/bava.

Prostvacs påstådda 8,5-månaders överlevnadsförbättring beror på en undermålig kontrollgrupp

I början på 2000-talet testade ett nu nedlagt företag, Therion, Prostvac i minimalt symtomatiska män med metastatisk kastreringsbeständig prostatacancer (mCRPC). Prövningen misslyckades. Det ursprungliga målet att förbättra progressionsfri överlevnad, att en viss tid gått utan betydande försämring av sjukdomsmarkörerna, nåddes aldrig och Therion lades ner.

Bavarian Nordic fick ändå kontroll över Prostvac och kallade det för en framgång, eftersom en uppföljande analys visat att behandlingsgruppen upplevt en förbättring i medianöverlevnaden i stort på 8,5 månader, vilket är längre än i kontrollgruppen. Dock berodde inte denna avvikelse i överlevnad på bra resultat i behandlingsgruppen, utan på dåliga resultat i placebogruppen. Placebogruppen har betydligt sämre prognostiska faktorer i baslinjen och en 7,5-år längre medianålder än behandlingsgruppen, vilket gett Prostvac ett stort och orättvist försprång. Vidare tyder data från andra prövningar specifikt på överlevnadstider för äldre män med prostatacancer i ett sent stadium på att nästan hela eller hela 8,5-månadersskillnaden kan förklaras enbart med ålder.

Tidiga data om kombinationsbehandling bekräftar att signifikanta överlevnadsfördelar saknas

Ansträngningar nyligen att påvisa ökad överlevnad i patienter som fått både Prostvac och det immunterapeutiska cancerläkemedlet Yervoy, är ytterligare bevis på Prostvacs brist på effektivitet. I en 30-patienters prövning utan kontrollgrupp, i många olika Yervoy-dosnivåer, var medianöverlevnaden 31,6 månader – något bättre än den överlevnad på över 30 månader som förekom om och om igen i kontrollgrupperna i andra prostatacancerprövningar i ett sent stadium. Eftersom Yervoy i sig helt klart är aktivt, tyder avsaknaden på gradvisa fördelar av att lägga till Prostvac på att vaccinet inte åstadkommer någonting. Vidare visar allt fler arbeten att kontrollpunktshämmare huvudsakligen verkar genom att släppa immunresponser mot muterade "neoantigener", inte normala proteiner som Prostvac har som mål. Därför är förhoppningen att kombinationsbehandlingarna kommer att rädda Prostvac från dåliga fristående fas-III-data, ogrundad.

"Trots att vilseledande fas-II-resultat har gjort att Prostvac ser ut som en rimlig behandling, kan sägas att i rätt sammanhang tyder bevisen på det motsatta", sa Sahm Adrangi, investeringschef för Kerrisdale Capital. "Enligt den vetenskapliga litteraturen ger inte Prostvac ovanliga goda resulat, ger inte omfattande T-cell- eller antigenresponser, förbättrar inte progressionsfri överlevnad, ger inte betydande sänkningar i PSA-nivåerna och minskar inte ens ökningsgraden för PSA-nivåerna. Prostvac verkar bara vara ännu ett ineffektivt cancervaccin bland många".

Telekonferens - tider

Sahm Adrangi, investeringschef, och Shane Wilson, analytiker, står som som värdar för en telekonferens idag klockan 11:00 amerikansk östkusttid/17:00 västeuropeisk tid, för att diskutera företagets rapport.

För att delta i telekonferensen ring 855-780-5918 (inrikes), 224-633-1732 (internationellt) eller 80-88-42-84 (Danmark). Ange åtkomstkoden 2191536.

Telekonferensen spelas upp efteråt. Kontakta acao@kerrisdalecap.com  för att få åtkomst.

Om Kerrisdale Capital

Kerrisdale Capital Management, LLC, är en investeringsfirma med inriktning på grunderna, med inriktning på investeringar som ger värde på lång sikt och händelsedrivna specialsituationer. Kerrisdale har USD 330 miljoner i tillgångar, med säte i New York City.

Kontakt
Agnes Cao
Kerrisdale Capital
acao@kerrisdalecap.com 
+1-212-257-4385

SOURCE Kerrisdale Capital Management, LLC