Tussentijdse Bestuursverklaring - European Capital Limited kondigt een 2012 netto exploitatieverlies van 1 miljoen euro en een netto winst van 23 miljoen euro aan

ST. PETER PORT, Guernsey, 4 september 2012 /PRNewswire/ -- European Capital Limited ("European Capital" of het "Bedrijf") publiceren vandaag een tussentijdse bestuursverklaring waarin een netto bedrijfsresultaat  van één (1) miljoen euro en een netto winst van 23 miljoen euro wordt aangekondigd voor het eerste half jaar eindigend op 30 juni 2012.  Op 30 juni 2012, was de netto actief waarde 650 miljoen euro, een stijging van 4% ofwel 23 miljoen euro in vergelijking tot 31 december 2011 toen de netto actief waarde 627 miljoen euro was, een daling van 65 miljoen euro in vergelijking tot 30 juni 2011 toen de netto actief waarde 715 miljoen euro was.

H1 2012 FINANCIËLE SAMENVATTING

 • (1) miljoen euro netto bedrijfsresultaat
  • Wezenlijk beïnvloed door 1 specifiek actief dat op niet-geboekte status is gezet
 • (3) miljoen euro verwezenlijkt netto verlies op beleggingen
 • 18 miljoen euro niet verwezenlijkte netto meerwaarde op beleggingen
 • 23 miljoen euro netto winst
 • 56 miljoen euro contanten uit opbrengsten van portefeuilles
 • 20 miljoen euro terugbetaalde gewaarborgde vorderingen
 • 95 miljoen euro vastgelegde beleggingen
  • 84 miljoen euro nieuwe beleggingsmaatschappijen

"De netto actief waarde groeide met 23 miljoen euro in de eerste helft van het jaar, dit is een beter resultaat dan we verwacht hadden gezien de zwakke economie in sommige delen van Europa," aldus Malon Wilkus, President-Directeur. "In de afgelopen zes maanden hebben onze gezamenlijke beleggingsmaatschappijen een matige omzet- en EBITDA-groei ondervonden, in vergelijking tot dezelfde periode vorig jaar.  We zijn ervan overtuigd dat dit het feit weergeeft dat 99% van de European Capital beleggingsmaatschappijen zich in landen met AA kredietwaardigheid of beter bevinden. We hadden het druk in de eerste helft van het jaar, er werd 56 miljoen euro aan contanten gegenereerd, 95 miljoen euro werd belegd waarvan 89 miljoen euro in senior vreemd vermogen. We blijven bereid nieuwe beleggingen te overwegen, zeker als zich een aantrekkelijke prijs ontwikkelt."

PORTEFEUILLEWAARDERING

Voor het semester dat eindigde op 30 juni 2012, kwam de niet-verwezenlijkte netto meerwaarde voor beleggingen op een totaal van 18 miljoen euro in onze privé financieringsportefeuille, voornamelijk door verbeteringen in de prestaties van beleggingsmaatschappijen.

PORTEFEUILLELIQUIDITEIT EN -PRESTATIE

In de eerste helft van 2012 werd er 56 miljoen euro in contanten ontvangen uit opbrengsten van portefeuillebeleggingen. Het Bedrijf genereerde 95 miljoen euro in nieuwe, vastgelegde beleggingen in de eerste helft van het jaar met 84 miljoen euro toegezegd aan nieuwe beleggingsmaatschappijen en 11 miljoen euro voor de ondersteuning van de huidige portefeuille.

"Tijdens de eerste helft van het jaar zagen we steeds liquiditeit in de portefeuille en we hebben ons kapitaal gebruikt in domeinen die aan aandeelhouderwaarde toevoegen", vertelt Ira Wagner, Voorzitter. "Wij garanderen de ondersteuning van onze bestaande beleggingsmaatschappijen en het creëren van nieuwe, aantrekkelijke beleggingen. We gaan actief achter aanvullende, aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden aan in schuldbeleggingen en voor One Stop Buyouts®."

Sinds de oprichting van het bedrijf, heeft European Capital 3,4 miljard euro belegd in 100 beleggingsmaatschappijen. En sinds de oprichting van het bedrijf, heeft European Capital 1,9 miljard euro in portefeuilles verwezenlijkt, inclusief combinaties van  senior vreemd vermogen. Van deze 1,9 miljard euro, zijn we volledig uit 43 beleggingsmaatschappijen gestapt en hebben we een totaal van 1,2 miljard euro verwezenlijkt bestaande uit:

 • 809 miljoen euro terugbetalingen van aflossingen;
 • 166 miljoen euro lening– en verkoopcombinaties;
 • 125 miljoen euro aan betaling in natura en dividenden; en  
 • 111 miljoen euro aan verkoop van deelnemingen.

Ons vertrek uit de beleggingsmaatschappijen heeft een totaal  intern rendement van 9,7% opgeleverd. De deelnemingsbeleggingen van deze verlaten beleggingsmaatschappijen hebben een intern rendement van 28,8% behaald.

De portefeuille van European Capital op 30 juni 2012 was 1,0 miljard euro, reële waarde, met een gemiddelde beleggingsgrootte van 20 miljoen euro per beleggingsmaatschappij. De grootste belegging van European Capital had een reële waarde van 15,4% van het totaal geïnvesteerde vermogen en de tien grootste beleggingen stonden voor 56,3% reële waarde van het totaal geïnvesteerd vermogen op 30 juni 2012.

Op 30 juni 2012 waren de leningen met een kostprijs van 269 miljoen euro en een reële waarde van 60 miljoen euro niet-geboekt en vertegenwoordigden 8,2% van de totale leningen, reële waarde, vergeleken met 245 miljoen euro kosten en 40 miljoen reële waarde aan niet-geboekte leningen, wat 7,8% van de totale leningen vertegenwoordigde tegen reële waarde op 31 december 2011. De stijging van 20 miljoen euro aan reële waarde van de niet-geboekte leningen werd gedreven door de aanvullende leningen die op niet-geboekt werden gezet tijdens de eerste helft van het jaar en de opwaardering in reële waarde van leningen die de niet-geboekte status al hadden.

EUROPEAN CAPITAL LIMITED

GECONSOLIDEERDE BALANSEN

Per 30 juni 2012, 31 december 2011 en 30 juni 2011

(in duizendvoud)


30 juni


31 december


30 juni 2012 t.o.v.


30 juni


30 juni 2012 t.o.v.


2012


2011


31 december 2011


2011


30 juni 2011

%
%


(niet gecontroleerd)


(gecontroleerd)


(niet gecontroleerd)

Activa


Beleggingen tegen reële waarde (kostbasis van respectievelijk €1.568.941, €1.555.191 en €1.638.416)

1.027.230


973.607


53.623


6%


1.099.214


(71.984)


-7%

Contanten en equivalenten

4.371


2.803


1.568


56%


2.257


2.114


94%

Beperkte contanten en equivalenten

114.374


142.056


(27.682)


-19%


69.653


44.721


64%

Inbare rente

5.322


5.496


(174)


-3%


7.848


(2.526)


-32%

Afgeleide overeenkomsten tegen reële waarde

305


126


179


142%


3.021


(2.716)


-90%

Overige

4.453


4.529


(76)


-2%


6.522


(2.069)


-32%

Totale activa

1.156.055


1.128.617


27.438


2%


1.188.515