European Capital Limited boekt een nettobedrijfsresultaat van 21 miljoen euro en een nettowinst van 78 miljoen euro over 2012

ST. PETER PORT, Guernsey, 19 april 2013 /PRNewswire/ -- European Capital Limited ('European Capital' of het 'bedrijf') geeft vandaag een verklaring van de beheerders (management statement) uit met de aankondiging van een nettobedrijfsresultaat over het halfjaar en boekjaar afgesloten per 31 december 2012 van respectievelijk € 22 miljoen en € 21 miljoen. De nettowinst over het halfjaar en het boekjaar bedroeg respectievelijk € 55 miljoen en € 78 miljoen. Per 31 december 2012 was de nettovermogenswaarde (NVW) € 705 miljoen, een stijging met 8% of € 55 miljoen ten opzichte van de NVW per 30 juni 2012 van € 650 miljoen en een stijging met 12% of € 78 miljoen ten opzichte van de NVW per 31 december 2011 van € 627 miljoen.

FINANCIEEL OVERZICHT OVER 2012

 • € 21 miljoen nettobedrijfsresultaat
  • Daling van € 32 miljoen of 60% ten opzichte van 2011
 • € 1 miljoen gerealiseerde nettowinst op beleggingen
  • Verbetering van € 29 miljoen ten opzichte van 2011
 • € 57 miljoen niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op beleggingen, zonder wisselkoersresultaten
  • Stijging van € 60 miljoen ten opzichte van 2011
 • € 78 miljoen nettowinst
  • Stijging van € 80 miljoen ten opzichte van 2011
 • € 82 miljoen cashopbrengst uit verkopen
 • Aflossing van € 37 miljoen in gesecuritiseerde schuld
 • € 151 miljoen geplaatste beleggingen
  • € 122 miljoen waarde van nieuwe bedrijven in portefeuille
 • Nettovermogenswaarde van € 705 miljoen
  • Stijging met € 78 miljoen of 12% ten opzichte van 31 december 2011

FINANCIEEL RESULTAAT OVER TWEEDE HALFJAAR VAN 2012

 • € 22 miljoen nettobedrijfsresultaat
  • Stijging met € 8 miljoen ten opzichte van het tweede halfjaar van 2011
 • € 1 miljoen gerealiseerde nettowinst op beleggingen
  • Verbetering van € 14 miljoen ten opzichte van het tweede halfjaar van 2011
 • € 39 miljoen niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op beleggingen, zonder wisselkoersresultaten
  • Verbetering van € 141 miljoen ten opzichte van het tweede halfjaar van 2011
 • € 55 miljoen nettowinst
  • Verbetering van € 143 miljoen ten opzichte van het tweede halfjaar van 2011
 • € 27 miljoen cashopbrengst uit verkopen
 • Aflossing van € 17 miljoen in gesecuritiseerde schuld
 • € 56 miljoen geplaatste beleggingen
  • € 37 miljoen waarde van nieuwe bedrijven in portefeuille
 • Nettovermogenswaarde van € 705 miljoen
  • Stijging met € 55 miljoen of 8% ten opzichte van 30 juni 2012

"2012 was een goed jaar voor European Capital. De NVW is met € 78 miljoen of 12% toegenomen in 2012. Onze beleggingen hebben het beter gedaan dan verwacht gezien de zwakke economie in bepaalde delen van Europa", aldus Malon Wilkus, voorzitter en CEO. "Wij hebben € 82 miljoen cash gegenereerd uit onze verkopen en hebben € 151 miljoen belegd, waarvan € 122 miljoen in nieuwe in de portefeuille opgenomen bedrijven."

PORTEFEUILLELIQUIDITEIT EN -OPSTELLING
In het halfjaar en boekjaar afgesloten per 31 december 2012 hebben wij respectievelijk € 27 miljoen en € 82 miljoen cash ontvangen uit de verkoop van portefeuillebeleggingen. Het bedrijf heeft ook nieuwe beleggingen gekocht ter waarde van € 56 miljoen over het tweede halfjaar en € 151 miljoen over het boekjaar. Van de totale aankopen over het boekjaar is € 122 miljoen belegd in nieuwe portefeuillebedrijven en € 29 miljoen in bedrijven die wij al in portefeuille hadden, op basis van groei, overnamen en herfinanciering.

"Tijdens de tweede helft van het jaar hadden wij nog steeds liquiditeit in portefeuille. Wij hebben ons kapitaal ingezet in beleggingen die de aandeelhouderswaarde verhogen", aldus Ira Wagner, president. "Wij blijven werken aan ondersteuning van onze bestaande bedrijven in portefeuille en de aankoop van nieuwe beleggingen, zowel schuldeffecten met goede mogelijkheden als One Stop Buyouts®. Wij zien meer en meer aantrekkelijke mogelijkheden in Europese bedrijfsobligaties, aangezien het wettelijk kader het voor banken moeilijker maakt dan in het verleden om te lenen aan mid-market-bedrijven. Wij vinden dan ook meer mogelijkheden om schuldproducten te kopen, tegen betere prijzen en voorwaarden."

PORTEFEUILLEWAARDERING
Over het halfjaar en boekjaar afgesloten per 31 december 2012 bedroeg de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op beleggingen respectievelijk € 39 miljoen en € 57 miljoen. Daarvan was € 40 miljoen in waardestijging over het jaar toe te schrijven aan onze gecontroleerde portefeuille, dankzij betere performance van de portefeuille, en kwam € 17 miljoen in waardestijging van de gesponsorde financiële portefeuille.

Sinds de introductie heeft European Capital € 3,5 miljard belegd in 105 portefeuillebedrijven en € 1,9 miljard gerealiseerd op bedrijven die uit portefeuille zijn verkocht. Van de € 1,9 miljard hebben wij 45 bedrijven volledig uit de portefeuille verwijderd. Daarbij hebben wij in totaal € 1,2 miljard gerealiseerd, inclusief:

 • € 826 miljoen op terugbetalingen op de hoofdsom,
 • € 166 miljoen op consortiumleningen en de verkoop,
 • € 128 miljoen op inning van payment-in-kind-notes en dividenden en
 • € 113 miljoen op de verkoop van aandelen. 

Totale IRR (effectief rendement) verwezenlijkt op deze verkopen was 9,9%. Op de aandelen van uit portefeuille verkochte bedrijven was de IRR 29,1%.

De actuele waarde van de portefeuille van European Capital op 31 december 2012 was € 1,2 miljard, met gemiddeld € 25 miljoen per portefeuillebedrijf. De grootste belegging van European Capital vertegenwoordigt 15,0% van de totale actuele waarde van de beleggingen. De tien grootste beleggingen vertegenwoordigen 56,4% van de totale actuele waarde van beleggingen op 31 december 2012.